top of page
shutterstock_1152555296.jpg
Searching.png

我一生都在寻找 - 吴冠中

乐华艺术人才招聘(EPC ART SEARCH)了解艺术圈中的不同挑战和需求, 在众多精英中发掘杰出的領袖。

我们的专长在于在璞玉中寻翡翠, 在艺术圈中寻找領袖,在各行各业中发掘专业精英, 拓扩阔艺术人才的领域。

我们寻找及培育艺术精英。

Coaching.jpg

艺术人才猎聘

“我一生都在寻找"             

-  吴冠中

unnamed.jpg

高管教练服务

"如果沒有嘗試的勇氣,生活將會怎樣?"

                                 -  文森特 · 梵高

Digital-art.jpg

机遇

"独特、亮丽、与众不同
           - 你必须有自我的风格 ” 

                             -    Lady Gaga     

bottom of page